Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Slovník

 

adultní - dospělý jedinec

albinotismus - naprostá ztráta pigmentu v těle, tělních orgánech, kůži, ale i očích, které jsou vždy červené

anální - řitní, štítek spojený s kloakou

biotop - životní prostředí určitého organismu na určitém stanovišti.

behaviorální termoregulace - řízení teploty těla vlastním chováním

CITES - The Convention on Trade in Endangered Species - dohoda o mezinárodním obchodu s ohroženými zvířaty

cytotoxický jed - rozkládající tkáň a působící na krevní oběh

degenerace - (druhový) úpadek

dorzální (strana těla, šupiny) - hřbetní

ekdyse - svlékání staré pokožky u plazů

ektotermie - studenokrevnost

endotermie - teplokrevnost

exotermní - neschopnost ohřát se vnitřně

frontální (štítek) - čelní

gravidita - březost

heliotermní - používání k rozehřátí sluneční teplo

hemipenisy - oplozovací orgán hadů a ještěrů

herpetofauna - hadi obecně

herpetolog - odborník zabývající se studiem plazů

hexagonální - šestihranný

hibernace - zimní spánek

hybrid - kříženec

inkubace - vývoj vajec

Jasobsonův orgán - orgán umístěný v horním patře tlamy, kterým jsou zvířata schopna zachycovat přítomnost chemikálii ve svém okolí

juvenilní taky juv. - mladý a nedospělý živočich, neschopný zatím páření

kaudální - ocasní část těla

kloaka - společný vývod ústrojí trávícího, vyločovacího a pohlavního u plazů

kopulace - spojení dvou jedinců za účelem rozmnožování

labiální - lemující tlamu

laterální - boční

mediální - probíhající ve středové linii těla

melanin - černé a tmavohnědé barvivo ovlivňuijící zbarvení kůže

metabolismus vápníku - látková výměna, soubor enzymatických reakcí probíhajících v živém organismu

nasální - nosní

okcipitální - týlový

oviparní - vejcorodý

oviviparie - schopnost vývoje vajec v těle matky - vejcoživorodost

palpování - určení pohlaví u mladých jedinců (hadů)

paraventrální - oblast na rozhraní břicha a boků

parietální - temenní

polymorfní - vytvářející odchylky

postokulární - vyskytující se za okem

prefrontální - před čelním, mezi nozdrami

preokulární - před okem

primární - prvotní

redukovaný - omezený

sexování - diagnostika pohlaví

stimulace - povzbuzování, napomáhání

subadultní - mladý, ale stále ještě nedospělý jedinec "takový puberťák"

subkaudální - podocasní

sublabiální - dolnoretní, pod tlamou

subokulární - podoční

subspecie - poddruh

supraanální - nadkloakální - viz kloaka

supraciliární - nad okem, svým seskupením vytvářející růžky

supralabiální - hornoretní

supraokulární - nadočnicový

systematika - uspořádání a třídění věcí a pojmů

taxon - konkrétní systematická jednotka

temporální - spánkový

terestrická - pozemní, žijící na zemi

termoreceptory

thigmotermní - tepelná energie získaná dotykem z rozehřátého předmětu, nikoliv ze slunečních paprsků

transrostrální - probíhající příčně přes vrchní část čenichu

transversální - příčný

vaječný folikul - žloutková koule dozrávající ve vaječníku

vaječný zub - ostrý výčnělek na čenichu, kterým se dá přeříznout vaječný obal. Následně odpadá

variabilní - proměnlivý

ventrální - břišní

ventrolaterální - rozhraní břicha a boků

vermikulit - odrůda tmavých slíd, aloužící jako izolační hmota a jako kamenivo pro speciální beton, používá se v teraristice jako substrát pro líhnutí vajec

vertebrální - probíhající na hřbetě, taky páteřní

vitální - životaschopný

watáž - příkon elektrického spotřebiče ( udává se ve wattech )

zakalení - stav, který předchází svlékání - namodralé oči a zmatnění pokožky celého těla.

TOPlist