Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Pojmy‚ které byste měli znát

Úplně ty nejzákladnější věci:

Hodně často se při výběru hada setkáte s čísly, kterým vůbec nerozumíte.

Při inzerci hada většinou narazíte na čísla např. 4.2 NZ 07/10.

Čísla 4.2 představují počet hadů. - První číslo ( číslo 4 ) udává počet samců a druhé číslo udává počet samic ( číslo 2 ).

Můžete se ale také setkat s čísly 4.2.10 NZ 07/10. První čísla znovu udávají počet samců a samic a to číslo za nimi ( číslo 10 ) určuje počet jedinců neurčeného pohlaví.

NZ 07/10 - znamená, že se had(i) narodil(i) v červnu v roce 2010.

Co byste měli znát:

Užovka červená disponuje desítkami barevných forem. V dnešní době se v názvech forem dělají často chyby, takže vzniká zmatek.

U užovky červené se nejlépe dá rozeznat její forma v době do 1 roku hadova života, protože později se začne had jinak vybarvovat a může vzniknout rozpor. Forma se potvrzuje podle genetického kodu rodičů. Takže třeba nemůže vzniknout amelano, pokud jeden z rodičů nemel aspoň recesivní gen amelano.

Pokusím se vám aspoň přibližně vysvětlit, co která forma znamená:

P.gguttatus - Je to klasické, tedy přirozené zbarvení. Disponuje barvami - tmavě červená až hnědá, která s časem přechází do oranžové a na břichu až do žluta. Černá většinou ohraničuje červenou. Tato forma někdy v dospělosti vypadá jako Abbots Okeete. Cena u chovatelů se pohybuje od 300 - 500 Kč za kus.

P.g - amelano - Je většinou nesprávně spojována s albíny. I když tak možná vypadá, tak to je pouze barevná forma, né genetická vada. Postrádá černý pigment tedy melanin. Klasické zbarvení je červeno-žluto-bílé. Oči má červené.Cena u chovatelů se pohybuje od 400 - 900 Kč za kus.

P.g - anery - Je to zbarvení, které postrádá červenou barvu tedy Erythrin.Cena u chovatelů se pohybuje od 600 - 1000 Kč za kus.

P.g - hypo - je to forma, která potlačuje černou barvu. Zbarvení je podobné albínům s tím rozdílem, že jedinci tohoto zbarvení mají černé oči.

P.g - snow - Forma, která vznikla křížením amelano s anery. Takže tato forma postrádá erythrin a melanin. Zbarvení je bílé s nádechem žluté. Sedla jsou zbarvena světle šedě.

P.g - sunglow - Tato forma vznikla kombinací amelano / hypo. Vypouští černou a bílou barvu. Bílá se může vyskytnout ale je potlačena. Podkladová barva je oranžová s červenými skvrnami.

P.g - charcoal - Druhá verze anery. Barevně je i s anery velice podobná, ale geneticky vyzbrojena je naprosto jinak :). Postrádá Erythrin a v některých případech i Xantin.

P.g - ghost - Další zajmavá forma. Vznikla křížením anery / hypo. Podkladová barva je šedá s šedo-černými sedly. Hodně jedinců má přechod z hnědé do světle růžové.

P.g - phatom - Forma vznikla křížením charcoal / hypo. Tato forma se podobá ghost s tím rozdílem, že její barevne variace jsou obohaceny o žlutou barvu, ale ta je silně potlačena.

P.g - blizzard - tato forma vznikla kombinací amelano / charcoal. Pojmenování je velice zajmavé, protože narozdíl od snow je tato forma sněhově bílá s mírným náznakem sedel. Ve většině případů však sedla ani nezaznamenáme.

P.g - okeetee - tato forma je jako klasická, ale jedinci, kteří tuto formu "vlastní" mají velice výrazné lemování červených sedel. Cena u chovatelů je od 700 - 1200 Kč za kus.

P.g - abbots okeetee - snad nejhezčí forma užovky. Pro dosažení této formy se muselo nakombinovat mnoho forem užovek. Myslím že to byli P.g.g + okeetee a možná taky hypo , ale to je jen můj názor. Každopádně k dosažení tak nádherné formy je třeba vybírat ty nejkontrastnějších jedinců.

P.g - miamy phase - klasická guttata s hnědo-červenými sedly na šedém podkladě.

P.g - crimson - forma vznikla kombinací miamy phase / hypo. Podkladová barva je šedá až do stříbrna na níž jsou červená sedla.

P.g - candy cane - forma vznikla křížením amelano / miamy phase. Základní tedy podkladová barva je u této formy bílá. Sedla jsou oranžové bez černého ohraničení.

P.g - cremsicle - celkem zajmavá forma. Vznikla skřížením dvou poddruhů užovky červené. Ta 1. je tedy P.g.g forma amelano a ta 2. je P.g emori. Podkladová barva je světle oranžová s oranžovými sedly.

P.g - butter - též velice pěkná a hlavně dráhá forma. Je poměrně vzácná. Vznikne křížením dvou heterozygotů konkrétně amelano a caramel. A pravděpodobnost že se mládě ze snůšky vylíhne je 1/16, takže se ani nemůžete divit, že cena se pohybuje od 1500 - 2500 Kč.

P.g - caramel - forma se základní barvou světle hnědou, na které jsou krásná tmavě hnědá sedla. Velice pěkná forma.

P.g - amber - tato forma vznikla křížením caramel / hypo.

P.g - motley -  forma u které jsou sedla spojeny a vytváří to na tádech hada taková kolečka.

P.g - striped - forma, která má místo sedel podélné pruhy.

Tohle by měli znát lidé, kteří chtějí rozšiřovat chov a množit hady:

Genetika:

Genetika (z řeckého genno γεννώ= plodím, rodím) je biologická věda, zabývající se dědičností, geny a proměnlivostí organismů.

 

Slovník důležitých pojmů:

Gen = vloha - gen se skládá z jednoho páru alel z níž narozené zvíře zdědí jednu po otci a jednu po matce.

Dominantní  - jsou vlohy které ve skutečnosti vidíme a to i v případě že jedna alela je recesivní, většinou se jedná o normálně zbarvená zvířata,  značíme velkými písmeny (AA)  nebo Aa (recesivní alela „a“ je potlačena dominantní ,takže vidíme normálně zbarvené zvíře)

Recesivní - recesivní vlohy uvidíme pokud se sejdou recesivní alely  dvě, značíme malými písmeny (aa)

Homozygot - zvíře které má  pár alel  stejného typu  např. AA, aa 

Heterozygot - zvíře  které má pár alel odlišného typu  Aa jedná se většinou o normálně zbarvené zvíře které je štěpitelné na jinou mutaci např. amelano  ,anery….

Dvojitý heterozygot - zvíře které  většinou normálně vypadá  a je štěpitelné na dvě mutace např.  normálně zbarvené zvíře  štepitelné na amelano a anery  AaBb

Užovky červené jak už víte můžou "vlastnit" 4 barvy:

Černá. červená, žlutá a bílá. Ovšem pokud by sme chtěli odstranit všechny tyto barvy, tak nám to nepůjde. Můžeme deaktivovat černou, červenou a žlutou. Bílá zůstává logicky, protože had nemůže být průhledný.

 

Takže základní barvy můžou být pouze 3.

Základní barvy guttát tvoří:

Melanin…………………….černé barvivo

Erythrin…………………….červené barvivo

Xantin……………………….žluté barvivo

V případě že užovka těmito barvivy nedisponuje přidáváme před název barviva „a“ jako „anti“.

 např. Amelanická ………….znamená že tato forma postrádá černé barvivo (u nás nesprávně označovaná jako albín)

          Anerythristická..........postrádá červené barvivo 

          Axantická……………...postrádá žluté barvivo

Hypo - předpona znamená že barva je redukovaná takže:

Hypoxantická je ta, která má minimum žluté barvy.

Takže když budeme chtět kombinovat normal / anery. Normal značíme AA a anery značíme třeba aa.Použijeme k tomu Mendelův zákon.

1. Mendelův zákon

Zákon o uniformitě F1 (1. filiální = první generace potomků) generace. Při vzájemném křížení 2 homozygotů vznikají potomci genotypově i fenotypově jednotní. Pokud jde o 2 různé homozygoty jsou potomci vždy heterozygotními hybridy.

Použijeme tedy mendelův čtverec. Máme teda označeny dominantní geny tedy samici zbarvení normal. Recesivní geny jsou tedy samcovy zbarvení anery.

  A A
a Aa Aa
a Aa Aa

Z toho nám vypline, že všechny tkaničky budou vypadat stejně. Budou mít zbarvení normal, ale budou het na anery. tz, že pokud skřížíme mladé mezi sebou, tak nám vyjde tohle:

  A a
A AA Aa
a Aa aa

Takže kdyby měla snužka 24 vajec tak bude:

1 / 4 vajíček - Normal - 6 vajíček

2 / 4 vajíček - Normal het anery - 12 vajíček

1 / 4 vajíček - Anery - 6 vajíček

Ale ovšem tohle je vyvozováno podle genetické pravděpodobnosti, takže se může stát že ve snůšce bude o 2 jedince normal více a o 2 jedince anery méně atd.

 

Dvojitý heterozygot:

Nyní použijeme caramel a amelano.

Upozorňuji, že jsem tento článek převzal ze stránek http://www.uzovka-cervena.cz/Dvojity_heterozygot.html , protože sám bych to jen těžko dokázal lépe vysvětlit. :)

Je úplně jedno jestli samice je Amelano nebo Caramel.Vždy nám vzniknou stejné kombinace. vlohy caramel  si označíme třeba písmenem c a amelano a

 

Amelano formu označíme    aaCC

Caramel formu si označíme AAcc

 

Tak a tady v tomto okamžiku bývá největší kámen úrazu.Nějak jsem pořád nemohl pochopit proč je najednou z „aa“ „aaCC“ a zde je jednoduché vysvětlení:

Křížíme –li mezi sebou mutace dvě tady amelano a caramel předpokládáme ,že na stejném místě kde má amelano mutace  gen „aa“ má tento gen i caramel ,ale jelikož u caramelu tuto mutaci nevidíme, značíme ji jako dominantní tudíž velkými písmeny „AA“ takže caramel „AAcc

Ještě jednodušeji to lze vysvětlit takhle:Normálně zbarveného hada si označíme pomocně třeba takhle:je zbarvený normálně takže všechny vlohy jsou dominantní tak značíme velkými písmeny:

 

AABBCCDD ………….a můžeme pokračovat dále

 

Pokud se nám tam objeví recesivní vlohy caramel napíšeme je malým písmenem

 

AABBccDD………..   toto je  caramel a recesivní vlohy amelano:

aaBBCCDD……….  Takže jednoduše:

caramel   „AAcc“  x  amelano  „aaCC

 

do tabulky musíme vložit všechny možné kombinace různých vloh otce a matky

 

 

aC

aC

Ac

 

AaCc

AaCc

Ac

AaCc

AaCc

 

Narodí se všechny zvířata "AaCc"normálně zbarvená, ale štěpitelná na obě mutace na amelano, tak i na caramel takzvaní dvojití heterozygoti.  No a teď tyto zvířata zkřížíme mezi sebou.

Zase musíme zjistit všechny možné kombinace vloh otce i matky Jelikož jsou genotypově zvířata stejná, tak nám stačí jenom od jednoho z rodičů.K tomu použijeme  pomocný čtverec:

                          

 

C

c

A

 

AC

Ac

a

aC

ac

 

Tyto kombinace vložíme do čtverce :

      

 

 

AC

Ac

aC

ac                   

AC

AACC

AACc

AaCC

AaCc

Ac

AACc

AAcc

AaCc

Aacc

aC

AaCC

AaCc

aaCC

aaCc    

 

ac

AaCc

Aacc

aaCc

aacc

 

 

Z tohoto křížení nám vzniknou tyto možnosti:

 

1/16 AACC  normálně zbarvených mláďat

2/16 AACc   normálně zbarvených  mláďat hetero na caramel

2/16 AaCC   normálně  zbarvených mláďat  hetero na amelano

4/16 AaCc    normálně zbarvených mláďat  hetero na  amelano i caramel (dvojitý heterozygot)

1/16 AAcc    caramel

2/16Aacc     caramel hetero na amelano

1/16 aaCC    amelano 

2/16 aaCc     amelano hetero na caramel

1/16 aacc      butter

 

 

 

TOPlist